Thai Chili

2950 Thousand Oaks Dr.
San Antonio,TX
78247

(210) 656-8589